Górnośląska Fundacja Onkologiczna dobroć się dodaje

Nowe kamery termowizyjne w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach

Wielokrotnie podkreślaliśmy i wciąż podkreślamy, że bezpieczeństwo Pacjentów i personelu medycznego Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach to priorytet. Dlatego w trosce o zdrowie nas wszystkich Górnośląska Fundacja Onkologiczna działająca na rzecz Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach wraz ze swoimi Partnerami sfinansowała zakup dwóch kamer termowizyjnych wraz z modułem kalibracyjnym. Sprzęt ten będzie pracować dla nas przy codziennym pomiarze temperatury ciała w czasie rzeczywistym z wysoką dokładnością, zapewniając tym samym szybką preselekcyjną kontrolę stanu zdrowia osób wchodzących na teren Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Wierzymy, że podjęte przez nas działania ograniczą ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Troszczmy się o siebie nawzajem!