Standardy dostępności

W GFO staramy się uwzględniać dostępność w naszym myśleniu projektowym, rozwoju technicznym i testowaniu. Wiemy, że nasi klienci, darczyńcy, sponsorzy, użytkownicy Witryn internetowych wymagają od nas wysokich standardów, dlatego zobowiązujemy się do okresowego przeglądu i ciągłej poprawy dostępności wszystkich naszych witryn.

Wszystkie strony internetowe GFO, stworzone przez GFO lub naszych partnerów, są zobowiązane do posiadania lub dążenia do uzyskania statusu WCAG 2.1 AA. Jest to standard, który Polskie i zagraniczne organizacje uznają za spełniający ich zobowiązania prawne określone w stosownej ustawie o równym dostępnie do witryn internetowych.