PIT-OP opis i wyjaśnienie

Co to jest PIO-OP?

PIT-OP to Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. To oświadczenie, dzięki któremu emeryci i renciści rozliczający PIT za pośrednictwem ZUS mają możliwość przekazania 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Druk za 2022 rok należy przygotować i przesłać do urzędu skarbowego do 2 maja 2023 r.

Czy trzeba składać PIT-OP?

Nie, nie trzeba, ale dzięki niemu można przekazać 1,5% podatku z PIT dla wybranej OPP. Oświadczenie PIT-OP możemy przekazać do urzędu skarbowego zarówno w formie cyfrowej, przez Internet, jak i pod postacią tradycyjnych papierowych formularzy wysyłając deklarację do urzędu skarbowego do końca kwietnia 2023 roku. Nie ma natomiast obowiązku wysyłania oświadczenia do ZUS.

Czy PIT-OP trzeba składać co roku?

Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie trzeba składać co roku.

Jak złożyć PIT-OP?

PIT-OP przekazać można w dowolnej formie – elektronicznie z podaniem danych uwierzytelniających lub z wykorzystaniem e-podpisu, osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym.

Czy 1,5% podatku idzie z mojego zwrotu?

Nie, nie ze zwrotu. Od 2023 roku przekazujemy nie 1% a już 1,5% podatku dla wybranej OPP. I to 1,5% podatku, czyli umniejsza należność dla Państwa, a nie pochodzi ze zwrotu z PIT dla podatnika. To nasza dyspozycja dla państwa, aby celowo wykorzystać płacone przez nas podatki, wspierając wybraną organizację pożytku publicznego.

Kto nie może przekazać 1,5% podatku?

1,5% podatku nie przekaże ten, kto go nie płaci albo nie wpisze takiej dyspozycji do swojego zeznania podatkowego. Jest to 1,5% z podatku PIT (od osób fizycznych), więc nie mogą go przekazać spółki, które rozliczają podatek dochodowy od osób prawnych CIT.

Ile można dostać z 1,5% podatku?

Beneficjentami 1,5% podatku są OPP. Każda z nich dostanie tyle, ile wskaże podatnik w swoim pit-37 lub pit-36 itd. 1 114 mln zł– tyle w 2022 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) z rozliczenia 1 procenta PIT za 2021 r.