§ 1. O NAS

  1. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jest Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu im. Marii Skłodowkiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, z siedzibą w Gliwicach, 44-102, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13, Polska, adres poczty elektronicznej: biuro@fundacjaonkologiczna.pl (zwany dalej: „Administrator”)
  2. Administrator prowadzi i redaguje serwis internetowy oraz jest odpowiedzialna za redakcję i publikację treści w ramach witryny internetowej: fundacjaonkologiczna.pl oraz pozostałych serwisów internetowych, których Administrator jest prawnym właścicielem.
  3. Do tych Serwisów internetowych zaliczane są również następujące Witryn internetowe: onkogreenlife.com, www.nowotworczosc.com, www.wolontariatgfo.org