Bakterie – towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, a może i jeszcze wcześniej. Ich znaczenie w naszym życiu zmieniało się w miarę rozwoju cywilizacji i technologii. Początkowo mikroorganizmy traktowane były tylko jako zarazki wywołujące chorobę, następnie odkryte jako bakterie jelitowe niezbędne do przyswajania witamin, aż do czasów obecnych, kiedy świadomi jesteśmy wzajemnej zależności egzystencji człowieka i jego mikrobioty.

Mikrobiota

Górnośląska Fundacja Onkologiczna we współpracy z Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach organizuje 2-gą edycję Sympozjum „Mikrobiota, a nowotwory”. Wydarzenie odbędzie się 20 Maja 2024r., w godzinach 9:00-13:30, w Auli im. Jeremiego Święckiego, przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15.

W PROGRAMIE Sympozjum przewidziano 8 prelekcji, które wygłoszą specjaliści z naszego ośrodka, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu zarówno pracowników Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, jak i pacjentów zainteresowanych tematyką związku między mikrobiotą, a nowotworami.

Sympozjum odbędzie się w formie hybrydowej – można będzie w nim uczestniczyć stacjonarnie lub ONLINE