Misja i Statut fundacji

Dobro się dodaje

Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie powstała z naturalnej potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Wychodzimy z założenia, że w każdej osobie kryją się olbrzymie pokłady dobra. Gdy pokłady te zostaną odpowiednio wykorzystane, istnieje realna szansa na faktyczną zmianę świata na lepsze. Wierzymy, że pozytywne działanie nigdy nie znika, tylko zostaje z nami już na zawsze, łącząc się z sumą dobrych uczynków, podejmowanych przez ludzi, którym los innych nie jest obojętny.

Fundacja pragnie być uznana za kluczowego partnera w walce z chorobami nowotworowymi. Zależy nam na inspirowaniu do innowacji i ciągłego doskonalenia w opiece onkologicznej. Staramy się aktywnie kształtować zdrową przyszłość dla pacjentów i ich rodzin. Wizja ta zakłada również budowanie silnej, zaangażowanej społeczności wspierającej misję Fundacji. Społeczności, która ma na celu promowanie zdrowia i edukację przyczyniającą się do znaczących zmian w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych z zaznaczeniem kluczowej roli dobrostanu pacjentów i ich bliskich.

Zmiany kancerogenne w organizmie to dla wielu osób informacja wzbudzająca strach, a nawet – odbierająca sens istnienia. Dobrze to znamy. Dlatego staramy się dawać ludziom nadzieję na normalne/lepsze życie i ją urzeczywistniać, dzieląc się dobrem. Robimy wszystko, co możliwe, by zapewnić podopiecznym fundacji najlepsze warunki leczenia onkologicznego. Chodzi nie tylko o kwestie organizacyjne i finansowe dotyczące specjalistycznej opieki medycznej. Wspieramy pacjentów i ich bliskich również dobrym słowem i życzliwym gestem.

Prace w naszej Fundacji idą pełną parą. Nieustannie myślimy nad sposobami wspierania Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii. Rozważamy możliwości dofinansowania projektów bezpośredniego wspierania Pacjentów, programów badawczych, konferencji z udziałem personelu Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii. Działamy z pełnym zaangażowaniem pracowników i wolontariuszy Fundacji głęboko wierząc, że nasze wspólne wysiłki, a także najmniejsze czyny oraz proste gesty wywołają uśmiech cierpiących na choroby nowotworowe Pacjentów. Mają Państwo w tym wszystkim swój oczywisty udział. Dodając każdą złotówkę, czy to w formie darowizny czy odpisu 1,5% podatku dochodowego wspierają Państwo Górnośląską Fundację Onkologiczną, a tym samym Pacjentów oraz Personel Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach.

Suma dobroci, którą nam Państwo przekazują, ma wpływ na poszerzenie działań na rzecz profilaktyki antynowotworowej, zwiększania świadomości społecznej oraz dobrostanu wszystkich Chorych leczących się w gliwickim ośrodku. Gdy dobra na całym świecie jest coraz więcej, przyciąga ono życzliwość, dobroduszność, serdeczność oraz przyjazne zdarzenia i same pozytywne zmiany. Dobroć się dodaje, dlatego też każdy z nas może sprawić, że będzie jej na świecie odrobinę więcej.

Statut

Statut to dokument, który określa kim jesteśmy, co i dla kogo robimy. Opisujemy w nim, jakie zadania sobie postawiliśmy i jakimi działaniami je realizujemy. Nadrzędnym celem Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej jest wspieranie działalności i rozwoju oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Dokonuje się to poprzez m. in.

  • wspomaganie w realizacji zadań i celów statutowych NIO,
  • wspieranie badań naukowych tam prowadzonych,
  • organizacyjne i doradcze wspomaganie przedsięwzięć podejmowanych przez NIO,
  • pozyskiwanie funduszy na zakup aparatury doświadczalnej i medycznej dla NIO,
  • pozyskiwanie funduszy na działania inwestycyjne, remontowe i modernizacyjne prowadzone w obiektach gliwickiego oddziału NIO,
  • inicjowanie oraz wspieranie programów badawczych, informacyjnych i
    wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych,
  • wspieranie innych działań służących rozwojowi badań w dziedzinie onkologii oraz zapobieganiu i zwalczaniu chorób nowotworowych,
  • prowadzenie projektów lub programów wspierania pacjentów NIO i ich bliskich.

Przeczytaj statut Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej.

Sprawozdania Fundacji

Chcemy, by nasza działalność była transparentna. Mamy nadzieję, że dzięki temu przekonamy kolejne osoby do niesienia dobra razem z nami. Z tego powodu, ale również czyniąc zadość przepisom prawa, składamy coroczne sprawozdania ze swojej działalności. Jedno ma charakter finansowy, drugie – merytoryczny. Wszystkie publikujemy na swojej stronie oraz przekazujemy darczyńcom i partnerom. W tym pierwszym przedstawiamy bilans (aktywa i pasywa) fundacji oraz rachunek zysków i strat. Innymi słowy: pokazujemy, jaki jest nasz bieżący majątek i zobowiązania, jak się one zmieniły w porównaniu do roku poprzedniego, z jakich źródeł pozyskaliśmy pieniądze oraz ile i na co – w ujęciu księgowym – je przeznaczyliśmy.

W sprawozdaniu merytorycznym opisujemy, poprzez jakie działania realizowaliśmy w danym roku nasze cele statutowe. Wymieniamy konkretne przedsięwzięcia, podajemy dokładne kwoty i przedstawiamy wymierne liczby. W dokumencie wskazujemy, komu i jak pomogliśmy oraz ile to kosztowało.

Sprawozdanie merytoryczne – pobierz

Sprawozdanie finansowe – pobierz

Sprawozdanie merytoryczne – pobierz

Sprawozdanie finansowe – pobierz

Sprawozdanie merytoryczne – pobierz

Sprawozdanie finansowe – pobierz

Sprawozdanie merytoryczne – pobierz

Sprawozdanie finansowe – pobierz

Sprawozdanie merytoryczne – pobierz

Sprawozdanie finansowe – pobierz

Sprawozdanie merytoryczne – pobierz

Sprawozdanie finansowe – pobierz

Sprawozdanie merytoryczne – pobierz

Sprawozdanie finansowe – pobierz

Sprawozdanie merytoryczne – pobierz

Sprawozdanie finansowe – pobierz

Sprawozdanie merytoryczne – pobierz

Sprawozdanie finansowe – pobierz

Sprawozdanie merytoryczne – pobierz

Sprawozdanie finansowe – pobierz