10 października cały kraj został objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 zmieniły się niektóre obostrzenia, w tym ponownie wprowadzony został obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.