Górnośląska Fundacja Onkologiczna dobroć się dodaje

Organizacja Pożytku Publicznego


Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie została ustanowiona przez Fundatora, na rzecz którego działa. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 12 lipca 2013 r. nasza Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku posiadamy prawo do uzyskiwania przychodu z tytułu wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.


Cele statutowe


Celem Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej jest:

wspieranie działalności i rozwoju Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, w tym m. in.:
  • wspomaganie Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach w realizacji jego zadań i celów statutowych,
  • wspieranie badań naukowych prowadzonych w Narodowym Instytucie Onkologii Oddziale w Gliwicach,
  • wspomaganie organizacyjne i doradcze przedsięwzięć podejmowanych przez Narodowy Instytut Onkologii Oddział w Gliwicach,
  • pozyskiwanie funduszy na zakup aparatury doświadczalnej i medycznej dla Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach,
  • pozyskiwanie funduszy na działania inwestycyjne, remontowe lub modernizacyjne prowadzone w Narodowym Instytucie Onkologii Oddziale w Gliwicach,
  • inicjowanie lub wspieranie programów badawczych, informacyjnych lub wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych,
  • wspieranie innych działań służących rozwojowi badań w dziedzinie onkologii oraz zapobieganiu i zwalczaniu chorób nowotworowych,
  • prowadzenie projektów lub programów wspierania Pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii i Ich Bliskich.

Zostań-4