Górnośląska Fundacja Onkologiczna dobroć się dodaje

Wolontariat
Słowo "wolontariat" pochodzi od łacińskiego "volontarius" i oznacza dobrowolną, bezpłatną i świadomą pracę podejmowaną na rzecz innych, określonych osób lub całego społeczeństwa. W rozumieniu przepisów prawa wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez zapłaty wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także innych instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.
pomocna dłoń wolontariusza fundacji
Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?
Martin Luther King Jr.

Będąc Wolontariuszem:

Dodajesz dobro!

Dodajesz od siebie coś, co niesie radość innym. Pomagasz, bo chcesz. Bezinteresownie. Zwracasz uwagę na innych i ich potrzeby, nie na to co sam w danym momencie chciałbyś zrobić. Dajesz siebie.

Odkrywasz talenty!

Podejmując działania Wolontariusza wykonujesz coś być może po raz pierwszy. Odkrywasz nowe przestrzenie swoich możliwości i umiejętności. Pomagając rozwijasz się i czujesz satysfakcję.

Stacks Image 90
Stacks Image 88

Jesteś w zespole!

Jako Wolontariusz działaś w teamie, pośród innych pomagających. Współdziałanie wymaga komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania problemów, zarządzania swoim czasem i zadaniami.

Poczujesz satysfakcję!

Będąc wsparciem dla innych, zobaczysz prawdziwą i nieskrywaną radość tych, którym niesiesz pomoc. Takie sytuacje dają radość życia. Poczujesz wówczas satysfakcję i sens działania.

Stacks Image 94
Stacks Image 92
Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.
Jan Paweł II

Chcesz zostać Wolontariuszem?

Pomagać innym? Realizować się w pracy na rzecz Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej? Skontaktuj się z nami!

Napisz wiadomość do Moniki - Koordynatora Pracy Wolontariuszy w naszej Fundacji.

Stacks Image 127

Przyjdź na spotkanie i pracuj z nami na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Napisz:

wolontariat@fundacjaonkologiczna.pl

Stacks Image 151