Górnośląska Fundacja Onkologiczna dobroć się dodaje

Dobroć się dodaje - nasze motto


Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie powstała z naturalnej potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Wychodzimy z założenia, że w każdej osobie kryją się olbrzymie pokłady dobra. Gdy pokłady te zostaną odpowiednio wykorzystane, istnieje realna szansa na faktyczną zmianę świata na lepsze. Wierzymy, że pozytywne działanie nigdy nie znika, tylko zostaje z nami już na zawsze, łącząc się z sumą dobrych uczynków, podejmowanych przez ludzi, którym los innych nie jest obojętny.

Prace w naszej Fundacji idą pełną parą. Nieustannie myślimy nad sposobami wspierania Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii. Rozważamy możliwości dofinansowania projektów bezpośredniego wspierania Pacjentów, programów badawczych, konferencji z udziałem personelu Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii. Działamy z pełnym zaangażowaniem pracowników i wolontariuszy Fundacji głęboko wierząc, że nasze wspólne wysiłki, a także najmniejsze czynu oraz proste gesty wywołają uśmiech cierpiących na choroby nowotworowe Pacjentów. Mają Państwo w tym wszystkim swój oczywisty udział. Dodając każdą złotówkę, czy to w formie darowizny czy odpisu 1% podatku dochodowego wspierają Państwo Górnośląską Fundację Onkologiczną, a tym samym Pacjentów oraz Personel Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach.


dobro. im więcej go dajesz, tym więcej dostajesz

Suma dobroci, którą nam Państwo przekazują, ma wpływ na poszerzenie działań na rzecz profilaktyki antynowotworowej, zwiększania świadomości społecznej oraz dobrostanu wszystkich Chorych leczących się w gliwickim ośrodku. Gdy dobra na całym świecie jest coraz więcej, przyciąga ono życzliwość, dobroduszność, serdeczność oraz przyjazne zdarzenia i same pozytywne zmiany. Dobroć się dodaje, dlatego też każdy z nas może sprawić, że będzie jej na świecie odrobinę więcej. Poznaj osoby, które prowadzą tę Fundację.