Górnośląska Fundacja Onkologiczna dobroć się dodaje

Władze Fundacji


Fundacja działa przez swoje władze:

Rada Fundacji


dr hab. n. med. Dorota Ścieglińska - Przewodniczący Rady Fundacji
prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb - Członek Rady Fundacji
prof. dr hab. n. med. Zdzisław Krawczyk - Członek Rady Fundacji
dr n. med. Jacek Rogoliński - Członek Rady Fundacji
mgr Izabela Markowska-Kowa - Członek Rady Fundacji
mgr Anna Szymańska-Żytecka - Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji


dr n. med. Alicja Dyla
mgr Maja Marklowska-Tomar
mgr Tomasz Drabot