Górnośląska Fundacja Onkologiczna dobroć się dodaje

Znak Fundacji (LOGO)


Właściwe wyróżnianie się w dzisiejszym świecie jest czymś bardzo ważnym. Każdy chce się wyróżniać. Także i my. Od samego początku naszej historii działaliśmy używając rozpoznawanego słowno-graficznej ekspresji służącej do identyfikacji naszej marki. Nasz znak był i jest utrzymany w kolorze zielonym. Dlaczego? Kolor zielony to kolor wolności, uzdrowienia i nadziej. Widzimy głęboki sens działania pod znakiem. Pierwotnie nasze działania symbolizował słowno graficzny znak.


GFO_OLD

W taki sposób znakowano działania Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej w latach od 1993 r do 2019 r.


Z czasem wzrastało w nas przekonanie, że naszemu zielonemu znaczkowi brakuje jakiejś lekkości, przejrzystości i dostosowania do stylistyki obecnych znaków. Wszystkie szanujące się inicjatywy zmieniały w swojej historii swoje słowno-graficzne znaki. Nam też czegoś brakowało. Czegoś wydawało nam się znaczącego. Logo to przecież nośnik ważnych informacji o tym kim jesteśmy, jakie przyświecają nam cele. W naszej ocenie nasz znak słowno-graficzny powinien uchwycić nasze motto działania, prezentowane wartości. Dlatego w 2019 r. Zarząd Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej po przeprowadzeniu konkursu podjął decyzję i dokonał wyboru aktualnego logo.


GFO_NEW

Znak Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej w 2019 do nadal


Serce koloru zielonego będące estetycznym splotem liter G, F, O stało się znakiem rozpoznawczym naszego działania w świecie. Zielone serce stanowi dla nas symbol dobra, które w naszej ocenie winno być przekazywane innym, tzn. potrzebującym Pacjentom onkologicznym i Ich bliskim. Świadczone dobro zostaje już z nami na zawsze, łącząc się z sumą dobrych czynów podjętych przez ludzi dobrej woli, dla których los innych nie jest obojętny.