Co robimy

Co robimy?

Dajemy dobro. To nasze motto i nasza misja “Dobro się dodaje”. Dajemy dobro wszystkim, którzy tego Dobra potrzebują. Przez wszystkie te lata z myślą o Instytucie Onkologii i jego Pacjentach, udało nam się zainicjować wiele ciekawych projektów naukowych, informacyjnych czy wydawniczych, których celem jest polepszenie skuteczności leczenia przeciwnowotworowego oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie ogólnopojętej onkologii.

Dla kogo?

Naszym celem jest wszechstronna działalność na rzecz Pacjentów oraz Pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach. Realizujemy to poprzez m.in. prowadzenie szerokiej działalności na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin i bliskich, podejmowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, podnoszących świadomość społeczną w zakresie chorób nowotworowych oraz ich profilaktyki, czy też wsparcie żywieniowe pacjentów leczonych radioterapią. Projektami odzwierciedlającymi te inicjatywy są:

  • Warsztaty z psychologiem,
  • Zajęcia jogi,
  • Warsztaty z dietetykiem,
  • Programy badawcze,
  • Programy informacyjne, edukacyjne o tematyce prewencyjnej z zakresu chorób nowotworowych.

Wszystkie wymienione powyżej aspekty działalności Fundacji są możliwe dzięki pozyskiwaniu funduszy na realizację założonych przez nas celów.