Zasady i warunki2024-04-04T22:59:37+02:00

Zasady i warunki

Witamy na naszej stronie internetowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, ponieważ są one prawnie wiążące. Należy pamiętać, że korzystanie z tej Witryny oznacza akceptację niniejszego Regulaminu od daty pierwszego skorzystania z tej Witryny.

Regulamin strony interentowej

Zasady i warunki (Regulamin strony internetowej)-Definicje2024-03-18T19:28:09+01:00

1. Definicje

 • „GFO” oznacza Górnośląską Fundację Onkologiczna wspierającą finansowo Gliwicki Oddział Narodowego Instytutu Onkologii. Jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną pod numerem 0000179042, z siedzibą pod adresem 44-102 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13
 • „Witryna”/”Strona internetowa” oznacza www.fundacjaonkologiczna.pl lub dowolną inną stronę internetową będącą własnością lub kontrolowaną przez Górnośląską Fundację Onkologiczną, na podstawie której utworzono link do nich.
 • „Platform mediów społecznościowych” oznacza platformy internetowe, które umożliwiają interakcję miedzy użytkownikami poprzez udostępnianie, tworzenie, i wymianę informacji, pomysłów, zdjęć, filmów i innych treści.
 • „Ty”, „Twój”, „Ciebie”, „Twoje”, „Twojego”, „Wasz”, „Waszego”, oznacza osobę (osoby) uzyskującą dostęp do Witryny.
 • „My”, „Nas” i „Nasz” oznaczają Górnośląską Fundację Onkologiczną.
 • „Materiał” oznacza wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, linki, pliki video, kod programistyczny lub inne materiały opublikowane, zawarte lub dostępne w Witrynie.
 • „Newsletter/Biuletyn” oznacza rodzaj informacji prasowej, która anonsuje istotne wiadomości i nowinki z życia danej organizacji lub też informacje o nadchodzących promocjach i wyprzedażach, lub jest częścią jakieś akcji informacyjne/kampanii informacyjnej.
 • „Warunki” oznaczają warunki określone poniżej.
Zasady i warunki (Regulamin strony internetowej)-Zmiany Regulaminu2024-03-18T19:27:21+01:00

2. Zmiany regulaminu

GFO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Prosimy o regularne sprawdzanie, ponieważ zmienione Warunki będą miały zastosowanie do dalszego korzystania z Witryny. Niektóre postanowienia mogą zostać rozszerzone lub zastąpione wyraźnie wskazanymi informacjami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach Witryny.

Zasady i warunki (Regulamin strony internetowej)-Kontakt w sprawie Regulaminu2024-03-19T18:00:08+01:00

3. Kontaktowanie się z nami w sprawie naszego Regulaminu

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do niniejszego Regulaminu, wyślij wiadomość e-mail na adres kontakt@fundacjaonkologiczna.pl lub napisz do nas na adres: 44-102 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13

Zasady i warunki (Regulamin strony internetowej)-Użytkownicy2024-03-18T19:25:32+01:00

4. Użytkownicy

Witryna jest przeznaczona dla osób uzyskujących do niej dostęp z terytorium Polski. Nie możemy zagwarantować, że witryna lub zawarte w niej informacje są zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w innych krajach lub są odpowiednie do użytku w innych krajach.

Zasady i warunki (Regulamin strony internetowej)-Materiały na stronie internetowej2024-03-18T19:24:44+01:00

5. Materiały na stronie internetowej

Materiały zamieszczone w Witrynie są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, wyłącznie w celach informacyjnych. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zestawić informacje na stronie internetowej, nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności lub wiarygodności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Materiałach zamieszczonych na Stronie Internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Niektóre informacje na Stronie internetowej mogą zawierać błędy typograficzne lub inne lub być nieaktualne, a my nie zobowiązujemy się do aktualizowania takich informacji. Ani my, ani żadne osoby trzecie, o których mowa w Witrynie, nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki użytkownik korzysta z informacji udostępnianych za pośrednictwem Witryny.

Zasady i warunki (Regulamin strony internetowej)-Informacje medyczne2024-03-18T19:23:43+01:00

6. Informacje medyczne

Wszelkie informacje medyczne, o których mowa w niniejszej Witrynie lub za jej pośrednictwem, są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają na celu stanowić profesjonalnej porady w zakresie diagnozy medycznej lub leczenia, zastępować konsultacji z wykwalifikowanym lekarzem, ani popierać lub zalecać zakupu jakiegokolwiek produktu ani popierać lub gwarantować kwalifikacje lub stosowność jakiegokolwiek dostawcy opieki zdrowotnej. Zdecydowanie zaleca się skonsultowanie się z odpowiednim specjalistą w celu uzyskania konkretnej porady dostosowanej do Twojej sytuacji.

Zasady i warunki (Regulamin strony internetowej)-Linki2024-03-18T19:22:58+01:00

7. Linki

Tam, gdzie udostępniamy linki hipertekstowe do innych stron internetowych, robimy to wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek innych Stron internetowych lub Witryn, do których prowadzą linki do lub z naszej Witryny. Nie zweryfikowaliśmy zawartości takich Stron internetowych, a linki do innych stron internetowych nie oznaczają poparcia dla materiałów zawartych na tych stronach.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z linków do innych stron internetowych, robisz to na własne ryzyko. Twoim obowiązkiem jest podjęcie wszelkich środków ochronnych w celu ochrony przed wirusami lub innymi destrukcyjnymi elementami. Jeśli chcesz utworzyć link do naszej strony internetowej, poproś nas o zgodę, zanim to zrobisz. Możesz poprosić nas o pozwolenie, wysyłając wiadomość e-mail do: kontakt@fundacjaonkologiczna.pl

Zasady i warunki (Regulamin strony internetowej)-Korzystanie z witryny i Prawa autorskie2024-03-18T19:22:02+01:00

8. Korzystanie z Witryny i Prawa autorskie

Użytkownik może uzyskiwać dostęp, przeglądać i drukować kopie Materiałów zawartych w niechronionych hasłem częściach Witryny, o ile przestrzega niniejszych Warunków oraz:

 • Użytkownik korzysta z Materiałów w celach informacyjnych i wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku.
 • Wszystkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności są przechowywane w Materiale.
 • Użytkownik nie może modyfikować, powielać, wyświetlać, rozpowszechniać Materiałów ani wykonywać ich do użytku publicznego bez uprzedniej zgody Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej.
Zasady i warunki (Regulamin strony internetowej)-Dostęp do strony internetowej2024-03-18T19:20:54+01:00

9. Dostęp do strony internetowej

Chociaż staramy się, aby Witryna była normalnie dostępna 24 godziny na dobę, nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Witryna jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Dostęp do Witryny może zostać czasowo zawieszony bez uprzedzenia w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn od nas niezależnych.

Zasady i warunki (Regulamin strony internetowej)-Odpowiedzialność2024-03-19T17:59:38+01:00

10. Odpowiedzialność

Ani my, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję, utrzymanie lub dostarczanie Witryny, nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek kwotę lub rodzaj strat lub szkód, które mogą wyniknąć dla Ciebie lub osoby trzeciej, w tym między innymi za utratę dochodów, zysków, wartości firmy, danych, umów, wykorzystania pieniędzy lub straty lub szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z przerwą w działalności, czy to w ramach czynu niedozwolonego, umowy lub w inny sposób (w tym między innymi zaniedbania) w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z Witryny, wszelkich stron internetowych powiązanych z Witryną lub materiałów na takich stronach lub jakiejkolwiek kwoty lub rodzaju straty lub szkody, w tym między innymi wszelkich strat lub szkód spowodowanych wirusami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inną własność użytkownika w związku z dostępem do Witryny, korzystaniem z niej lub przeglądaniem jej lub pobieraniem jakichkolwiek Materiałów z Witryny lub jakichkolwiek witryn internetowych powiązanych z Witryną.

W zakresie, w jakim jest to możliwe, wykluczamy wszelką odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, karne lub wtórne straty lub szkody, które powstają w wyniku lub w związku z korzystaniem z Witryny.

Jeśli korzystanie z Witryny spowoduje konieczność serwisowania, naprawy lub korekty sprzętu, oprogramowania lub danych, użytkownik ponosi wszelkie koszty z tym związane.

Zasady i warunki (Regulamin strony internetowej)-Prywatność i ochrona danych2024-03-18T19:18:31+01:00

11. Prywatność i ochrona danych

Korzystając z tej strony internetowej, nie gromadzimy Twojego adresu IP.  Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność w Internecie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Zasady i warunki (Regulamin strony internetowej)-Polityka social media2024-03-19T17:59:18+01:00

12. Polityka social media

Chcemy być w stałym kontakcie z użytkownikami Witryny i witryn należących do GFO i w związku z tym używamy w tym celu m.in. platform mediów społecznościowych. W celu korzystamy z następujących platform społecznościowych: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube

Jeśli masz w powyższym zakresie jakiekolwiek uwagi czy sugestie prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem wiadomości email: kontakt@fundacjaonkologiczna.pl

 • Wszystkie serwisy społecznościowe są monitorowane i zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy Użytkowników lub ich blokowania w razie wystąpienia przynajmniej jednego z następujących powodów:
 • Niepowiązane komentarze: jeśli komentarze lub posty Użytkowników nie są związane z tematem postu;
 • Nieodpowiednie komentarze: jeśli komentarze lub posty zawierają wulgaryzmy lub inne treści, które są nielegalne, obraźliwe, oszczercze lub szkalujące czyjeś dobre imię;
 • Spam: wszelkie komentarze lub poty ukierunkowane na sprzedaż produktu lub usług lub stanowiące próbę skierowania Użytkowników do określonej strony internetowej w celu uzyskania korzyści osobistych, politycznych lub pieniężnych;
 • Słowne ataki: wszelkie treści, które bezpośrednio zagrażają lub szkalują dobre imię Prawników GFO lub pracowników firm/instytucji/organizacji, z którymi współpracujemy

Ponosimy odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w mediach społecznościowych.

Zasady i warunki (Regulamin strony internetowej)-Prawo2024-03-18T19:15:08+01:00

13. Prawo

Niniejszy Regulamin podlega prawu angielskiemu, a wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub korzystania z Witryny przez użytkownika podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Zasady i warunki rejestracji

Zasady i warunki (Rejestracja)-Definicje rejestracji2024-03-18T19:08:21+01:00

1. Definicje rejestracji

 • „Zarejestrowany Użytkownik” to osoba, która zgodnie z Regulaminem zarejestrowała się w celu korzystania z usługi w naszym Serwisie i serwisów wykorzystywanych do obsługi funkcjonalności Serwisu GFO.
 • „Treści Użytkownika” to wszelkie treści przesłane do Zarejestrowanych Użytkowników, w tym imiona i nazwiska, obrazy, zdjęcia, klipy wideo, informacje biograficzne, teksty, logotypy, znaki oraz wszelkie inne informacje i materiały.
 • „Ty”, „Twój”, „Ciebie”, „Twoje”, „Twojego”, „Wasz”, „Waszego”, oznacza osobę (osoby) uzyskującą dostęp do Witryny.
 • „My”, „Nas” i „Nasz” oznaczają Górnośląską Fundację Onkologiczną.
 • „Materiał” oznacza wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, linki, klipy wideo, kod programistyczny lub inne materiały opublikowane, zawarte lub dostępne w Witrynie.
 • „Warunki rejestracji” oznaczają warunki określone poniżej.
Zasady i warunki (Rejestracja)-Proces rejestracji2024-03-18T19:08:03+01:00

2. Proces rejestracji

Zanim uzyskasz dostęp do treści dostarczanych do Zarejestrowanych użytkowników musisz zapoznać się z niniejszymi Warunkami rejestracji. Aby się zarejestrować, należy podać weryfikowalny adres e-mail, podać Imię i Nazwisko, wypełnić wymagane pola w formularzu rejestracyjnym oraz przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki rejestracji. Gdy to zrobisz, wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem i informacjami rejestracyjnymi. Odesłanie nam wiadomości powoduje weryfikację poprawności podanego adresu email podczas procesu rejestracji jak i równocześnie akceptacje Warunków rejestracji oraz odstąpienia od uzyskiwania Materiałów wysyłanych drogą email za pomocą newslettera/biuletynu.

Nie przewidujemy stworzenie w ramach Witryny specjalnego miejsca publikującego materiał informacyjny dostępny jedynie dla Zarejestrowanych użytkowników. W związku z powyższym w procesie rejestracji nie wymagamy od Ciebie podawania i przechowywania hasła dostępu do Witryny.

Zasady i warunki (Rejestracja)-Uprawnienia do rejestracji2024-03-18T19:07:45+01:00

3. Uprawnienia do rejestracji

 • Korzystanie z naszej funkcjonalności newslettera/biuletynu i rejestracja, jako Zarejestrowany użytkownik jest nieważne tam, gdzie jest to zabronione.
 • Rejestracja a następnie potwierdzenie poprawności adresu email podanego w procesie rejestracji oznacza zgodę na udział w otrzymywaniu drogą mailową przygotowanych przez GFO i destruowanych przez narzędzie MailChimp materiałów informacyjnych.
 • Korzystanie z tej funkcjonalności jest dobrowolne i Zarejestrowany użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z dalszego otrzymywania materiałów informacyjnych.
 • Korzystając z funkcjonalności otrzymywania materiałów informacyjnych, użytkownik gwarantuje, że: wszystkie podane przez niego informacje rejestracyjne są zgodne z prawdą.
Zasady i warunki (Rejestracja)-Nazwa użytkownika i hasło2024-03-18T19:07:28+01:00

4. Nazwa użytkownika i hasło

 • Rejestrując się nie masz obowiązku zapamiętywać i przechowywać danych podanych w procesie rejestracji, gdyż nie przewidujemy dostępu do materiałów informacyjnych, co do których dostęp byłby ograniczony dla zalogowanych użytkowników.
 • Nazwa użytkownika oraz pozostałe dane podane w procesie rejestracji nie będą Ci potrzebne aby uzyskać dostęp do wszystkich Materiałów Witryny, a jedynie otrzymywania newsletterów/biuletynów.
 • Dane podane w procesie rejestracji przechowywany są w zewnętrznej aplikacji o nazwie MailChimp.
 • Administratorem tej aplikacji jest pracownik GFO.
Zasady i warunki (Rejestracja)-Przesyłanie treści za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji2024-03-18T19:07:12+01:00

5. Przesyłanie treści za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji MailChimp

 • Jako Zarejestrowany Użytkownik masz dostęp do Materiałów dystrybuowanych za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji MailChimp.
 • Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje Materiał informacyjny na podany przy rejestracji i zweryfikowany adres email.
 • Do każdej wiadomości dołączona jest klauzula umożliwiająca rezygnację z otrzymywania kolejnych Materiałów reklamowych w aktualnej i przyszłych sesjach.
 • W przypadku rezygnacji Zarejestrowanego Użytkownika otrzymywania kolejnych Materiałów informacyjnych jego adres staje się nieaktywny w zewnętrznej aplikacji MailChimp.
 • Użytkownik ma prawo do ponownego włączenia aktywacji swojego adresu email i tym samym powrocie do otrzymywania Materiałów informacyjnych. W tym celu należy wysłać wiadomość email na adres biuletyn@fundacjaonkologiczna.pl z prośbą o odblokowania adresu i wznowienie wysyłania Materiałów informacyjnych.
 • W przypadku braku rezygnacji i zakończeniu kampanii wysyłania Materiałów informacyjnych, w kolejnym cyklu dystrybucji Materiałów informacyjnych z automatu takie Materiały informacyjne będą dostarczana na adres email Zarejestrowanego Użytkownika.
 • GFO gwarantuje, że jego Treści:
  • nie naruszają żadnych praw autorskich, znaków towarowych, praw do prywatności/poufności, wizerunku ani innych praw własności intelektualnej ani innych praw jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.
  • nie zawierają złośliwego kodu, wirusów ani innych szkodliwych programów lub materiałów.
  • nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa, statutów, rozporządzeń, zasad ani przepisów.
  • nie zawierają żadnych treści powszechnie uznanych za wulgarne i niezgodne z obowiązującym prawem dystrybucji i publikacji treści.
  • nie naruszają żadnych praw osób trzecich, oraz w żaden sposób nie naruszają ich prawa do prywatności dobrego imienia, jak i również i dóbr osobistych,
  • nie naruszają żadnych tajemnic Fundacji/Organizacji/Firmy, Państwa.
Zasady i warunki (Rejestracja)-Korzystanie z treści i materiałów informacyjnych GFO2024-03-18T19:06:52+01:00

6. Korzystanie z treści i materiałów informacyjnych GFO

 • Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich dodatkowych zasad, które mogą mieć zastosowanie do publikowanych Materiałów informacyjnych.
 • Zarejestrowany Użytkownik bez pisemnej zgodny GFO nie może rozpowszechniać całości bądź fragmentów publikowanych Materiałów informacyjnych.
 • GFO nie bierze żadnej odpowiedzialności, że publikowane przez nas Materiały informacyjne nie będą się wyświetlać lub będą się niewłaściwie wyświetlać na Twoich urządzenia informatycznych i elektronicznych.
Zasady i warunki (Rejestracja)-Twoje dane osobowe2024-03-19T17:58:27+01:00

7. Twoje dane osobowe

Przechowywanie i przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji odbywa się zewnętrznej aplikacji MailChimp. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Przejdź do góry