GFO - Onkoharmonia

„Onkoharmonia: Specjalistyczne Poradnictwo Psychologiczne i Prozdrowotne dla Rodzin”

Okres realizacji:

01.01.2024 r. – 31.12.2025 r.

Budżet projektu:

439 220,86 zł

Miejsce realizacji:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13, 44-102 Gliwice

Źródło finansowania projektu:

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033. Zadanie publiczne realizowane w ramach Priorytetu 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033

Cele projektu i formy wsparcia:

Celem projektu jest zapewnienie wszechstronnego indywidualnego wsparcia min. 135 osobom, doświadczających chorób onkologicznych lub ich opiekunom, by poprawić jakość ich życia, wzmocnić zdolności radzenia sobie z chorobą.

Formy wsparcia:

  1. Poradnictwo psychologiczne – mające na celu wsparcie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz skutkami chorób onkologicznych.
  2. Poradnictwo prozdrowotne – indywidualne konsultacje mające na celu promocję zdrowego stylu życia, edukację w zakresie profilaktyki oraz motywowanie do aktywnego dbania o zdrowie.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące w całej Polsce, doświadczające chorób onkologicznych, w tym osoby chore oraz osoby wspierające – partner, dziecko/ci, rodzice, rodzeństwo, a także inni krewni i bliscy, którzy są zaangażowani w opiekę nad chorym lub są emocjonalnie związani z przebiegiem jego choroby.

Więcej informacji:

Rekrutacja
Rekrutacja
Realizacja
Do pobrania

Kontakt:

Skontaktuj się z nami już dzisiaj!

Zadzwoń lub wyślij maila rekrutacja@fundacjaonkologiczna.pl
tel. +48 881 388 103 lub +48 693 45 18 72

Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Gliwicach 44-102, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13