Opis projektu

Projekt realizowany przez Górnośląską Fundację Onkologiczną ma na celu rozwinięcie systematycznego wolontariatu oraz podniesienie jakości wsparcia dla osób dotkniętych chorobą nowotworową. W ramach projektu zatrudniony zostanie dedykowany koordynator, który będzie zarządzał zespołem wolontariuszy oraz skorzysta ze wsparcia pozafinansowego na szkolenia i tutoring. Przewiduje się realizację 2 wyjazdów studyjnych, przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych wolontariuszy oraz opracowanie szkoleń online dla nowych uczestników. Dodatkowo, zaplanowano zakup pomocy terapeutycznych, takich jak gry terapeutyczne, wspomagających pracę wolontariuszy z pacjentami oraz zakup usług szkoleniowych. Projektem objęte są także minigranty na autorskie projekty społeczne wolontariuszy. Całość ma na celu zwiększenie skuteczności działań na rzecz pacjentów onkologicznych i wzmocnienie wspólnoty wolontariuszy oraz organizacji, umożliwiając lepsze wsparcie dla osób cierpiących na choroby nowotworowe

Co to MINIGRANTY?

Program Minigrantów dla inicjatyw wolontariackich to jak kompas, który wskazuje drogę wolontariuszom i wolontariuszkom, pragnącym przekształcić swoje wizje działań wolontariackich i sprawdzić się w działaniu.

To tu rodzą się nowe inicjatywy wolontariackie, a pomysły rozwijają się jak pąki wiosennych kwiatów. Jest to również źródło wsparcia dla wolontariuszy, liderów i animatorów wolontariatu, składające się z trzech składników:

 • Czego możesz się spodziewać?
 • Niezbędnego wsparcia finansowego – zapewniającego możliwość pozyskania grantu o wartości od 500 do 2000 zł, by Twoje pomysł mógł zaistnieć.
 • Inspirującego wsparcia merytorycznego – dostarczającego narzędzi i mądrych wskazówek, by Twój projekt mógł rosnąć i rozkwitać pod opieką mentora
 • Skutecznego wsparcia promocyjnego – rozprowadzającego blask Twoich inicjatyw na mediach społecznościowych, by mogły dotrzeć do naj najszerszego grona odbiorców.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

 1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
 2. Zbierz grupę min. 2 osób.
 3. Sprawdź, czy Twoje konto w SOW jest aktywne? Jeśli nie jesteś jeszcze użytkownikiem SOW, możesz zarejestrować konto na stronie SOW
 4. Wypełnij i złóż wniosek.

Zasady otrzymania MINIGRANTU

Najważniejsze informacje w prostych słowach:

 • Dostaniesz pieniądze na działania wolontariackie, które pomogą społeczności lokalnej lub propagują wolontariat.
 • Twoje działania muszą pasować do celów Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej.
 • Możesz składać wnioski do 20 listopada 2023 roku.
 • Możesz realizować swoje projekty do 22 grudnia 2023 roku.
 • Wniosek może złożyć grupa co najmniej dwóch osób, z czego jedna musi być dorosła.

Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin konkursu POBIERZ
 2. Wniosek konkursowy – (wersja word) POBIERZ
 3. Wniosek konkursowy – (wersja pdf) POBIERZ
 4. Karta oceny formalnej POBIERZ
 5. Karta oceny merytorycznej POBIERZ
 6. Wzór sprawozdania z przeprowadzonego projektu POBIERZ

Zachęcamy do odwiedzenia dedykowanej strony internetowej