Dostępność2024-05-18T20:56:47+02:00

Oświadczenie dostępności

Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii (dalej: GFO) dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do swoich stron internetowych. Aktywnie pracujemy nad zwiększeniem dostępności i użyteczności naszych stron internetowych, starając się przy tym przestrzegać wielu dostępnych standardów i wytycznych.

Oświadczenie dostępności-Standardy dostępności2024-03-17T22:03:31+01:00

Standardy dostępności

W GFO staramy się uwzględniać dostępność w naszym myśleniu projektowym, rozwoju technicznym i testowaniu. Wiemy, że nasi klienci, darczyńcy, sponsorzy, użytkownicy Witryn internetowych wymagają od nas wysokich standardów, dlatego zobowiązujemy się do okresowego przeglądu i ciągłej poprawy dostępności wszystkich naszych witryn.

Wszystkie strony internetowe GFO, stworzone przez GFO lub naszych partnerów, są zobowiązane do posiadania lub dążenia do uzyskania statusu WCAG 2.1 AA. Jest to standard, który Polskie i zagraniczne organizacje uznają za spełniający ich zobowiązania prawne określone w stosownej ustawie o równym dostępnie do witryn internetowych.

Oświadczenie dostępności-Dokumenty PDF2024-03-17T22:03:15+01:00

Dokumenty PDF

GFO pracuje nad standardami WCAG 2.1 i PDF/UA dla wszystkich plików PDF z informacjami o nowotworach, badaniach profilaktycznych, innych działaniach na rzecz pracowników Narodowego Instytut Onkologii w Gliwicach, pacjentów oraz rodzin pacjentów onkologicznych.

Nieustannie oceniamy nasze formaty dokumentów cyfrowych i ich dostępność, aby nasze informacje ich dostępność zawsze była pełna i powszechna.

Jeśli masz jakieś uwagi na temat naszych plików PDF z informacjami o raku, napisz do nas na adres: kontakt@fundacjaonkologiczna.pl

Oświadczenie dostępności-Czynniki, które mogą pomóc w korzystaniu z naszych witryn2024-03-17T22:02:59+01:00

Czynniki, które mogą pomóc w korzystaniu z naszych witryn

Zadbaliśmy o to, aby witryny były tak użyteczna, jak to tylko możliwe, ale możesz mieć lepsze wrażenia, jeśli zmienisz ustawienia na swoim komputerze, aby dopasować je do swoich indywidualnych potrzeb. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc. W szczególności zadbaliśmy o dostęp dla osób niedowidzących. W szczególności do grupy udogodnień możemy zaliczyć:

  • możliwość powiększenia tekstu;
  • możliwość pomniejszenia tekstu;
  • możliwość zastosowania większego kontrastu;
  • możliwość zastosowania kolorów negatywowych;
  • możliwość zastosowania negatywu kontrastowego;
  • możliwość zastosowania jasnego tła witryny
  • możliwość wprowadzenia podkreślenia wszystkich zastosowanych linków;
  • możliwość zastosowania zwiększenia czytelności zastosowanych fontów (czcionek);
  • możliwość poruszania się za pomocą klawiatury;
Przejdź do góry