Darowizny i 1,5% podatku2024-03-13T21:54:06+01:00

Przekaż 1,5% podatku

Przekazując nam 1,5% należnego rocznego podatku przy wypełnianiu PIT, samodzielnie decydujesz na co ma on być przeznaczony. Rozdysponowujesz kwotę, którą i tak przekazujesz na rzecz Skarbu Państwa.

Nie tracisz ani złotówki, a my zyskujemy dzięki Tobie!

Jest to jedyna okazja, kiedy możesz zdecydować na co Twój podatek zostanie wykorzystany.

Zatem – dodaj dobro!

Jak przekazać 1,5%?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, których wypełnienie jest niezbędne, by przekazać nam 1,5% rocznego podatku:

  • numer KRS: 0000179042
  • kwotę, stanowiącą 1,5% podatku (zaokrągloną do pełnych dziesiątek złotego w dół)

Bardzo istotne jest podanie poprawnych danych, zwłaszcza numeru KRS.

W przypadku składania deklaracji podatkowej za pomocą programu e-pity w wersji on-line, istnieje możliwość automatycznego wpisania numeru KRS. Kliknięcie poniższego przycisku przekieruje Cię do programu e-pity. Program udostępniony przez Ministerstwo Finansów, gdzie wpisany jest już numer KRS Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej.

Ulotka reklamowa GFO

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Rozlicz PIT-OP online

Ulotka reklamowa GFO/OPP

Rozliczenie podatkowe emeryta lub rencisty

Oświadczenie o przekazaniu 1,5% procenta podatku dla OPP, czyli formularz PIT-OP stanowi dla urzędu skarbowego podstawę do wypłaty wskazanej kwoty na konto danej OPP. Jest to formularz przeznaczony wyłącznie dla emerytów i rencistów. Jedynie w przypadku, gdy nie zdecydowali się oni na przeprowadzenie samodzielnego rozliczenia podatkowego PIT.

Darowizny

Przekazanie darowizny to jeden z łatwiejszych, ale bardzo wartościowy, sposób na wsparcie naszych działań. Dzięki swoim wpłatom ułatwiasz nam realizowanie naszych celów statutowych. W szczególności tych związanych z opieką i leczeniem pacjentów Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii. Jak i również  wspieraniem rozwoju kadry medycznej oraz prowadzeniem projektów z zakresu profilaktyki antynowotworowej.

Pieniądze możesz przesłać w dowolnym momencie roku, o każdej godzinie. Najwygodniej, najszybciej i najbezpieczniej zrobisz to przelewem internetowym na numer konta: 70 1600 1172 1744 2766 1000 0001.

Pamiętaj! Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego realizującą ważne cele publiczne i społeczne. Każdą wpłatę (maksymalnie 6 proc. swoich dochodów rocznych) możesz odliczyć od przychodu, jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca.

Twój gest sprawia, że zyskują wszystkie strony:

  • nasi beneficjenci – pacjenci, ich rodziny oraz personel NIO, bo otrzymują realne wsparcie,
  • my, bo pozyskujemy środki na naszą działalność,
  • Ty, bo płacisz mniejszy podatek dochodowy (lub nawet otrzymujesz zwrot z urzędu skarbowego).

Oświadczenie PIT-OP

PIT-OP kiedy i gdzie składać?2024-03-13T21:52:33+01:00

Kiedy i gdzie składać PIT-OP?

PIT-OP jest oświadczeniem w sprawie przekazania 1,5% z należnego rocznego podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, takiej jak Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

PIT-OP składają osoby, których roczne rozliczenie podatku sporządza ZUS. Pomimo, że podatnik – emeryt lub rencista – sam nie rozlicza swojego, należnego, rocznego podatku nadal ma możliwość zdecydowania na co przeznaczone zostanie 1,5% jego podatku.

Temu służy oświadczenie PIT-OP, w którym podatnik wskazuje np. Górnośląską Fundację Onkologiczną przez wpisanie jej numeru KRS. W załączonym poniżej formularzu nasz numer wpisuje się automatycznie.

Podatnik może również wyrazić zgodę na podanie organizacji pożytku publicznego swoich danych osobowych – celem poinformowania jej o tym, kto przekazał na jej rzecz 1,5% podatku.

PIT-OP przekazać można do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, zarówno pod postacią tradycyjnego papierowego formularza dostarczając osobiście bądź wysyłając deklarację pocztą jak i w formie cyfrowej przez internet.

Nie należy przekazywać PIT-OP do organów ZUS.

PIT-OP co to jest?2024-03-15T21:10:59+01:00

PIT-OP opis i wyjaśnienie

Co to jest PIO-OP?

PIT-OP to Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. To oświadczenie, dzięki któremu emeryci i renciści rozliczający PIT za pośrednictwem ZUS mają możliwość przekazania 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Druk za 2022 rok należy przygotować i przesłać do urzędu skarbowego do 2 maja 2023 r.

Czy trzeba składać PIT-OP?

Nie, nie trzeba, ale dzięki niemu można przekazać 1,5% podatku z PIT dla wybranej OPP. Oświadczenie PIT-OP możemy przekazać do urzędu skarbowego zarówno w formie cyfrowej, przez Internet, jak i pod postacią tradycyjnych papierowych formularzy wysyłając deklarację do urzędu skarbowego do końca kwietnia 2023 roku. Nie ma natomiast obowiązku wysyłania oświadczenia do ZUS.

Czy PIT-OP trzeba składać co roku?

Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie trzeba składać co roku.

Jak złożyć PIT-OP?

PIT-OP przekazać można w dowolnej formie – elektronicznie z podaniem danych uwierzytelniających lub z wykorzystaniem e-podpisu, osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym.

Czy 1,5% podatku idzie z mojego zwrotu?

Nie, nie ze zwrotu. Od 2023 roku przekazujemy nie 1% a już 1,5% podatku dla wybranej OPP. I to 1,5% podatku, czyli umniejsza należność dla Państwa, a nie pochodzi ze zwrotu z PIT dla podatnika. To nasza dyspozycja dla państwa, aby celowo wykorzystać płacone przez nas podatki, wspierając wybraną organizację pożytku publicznego.

Kto nie może przekazać 1,5% podatku?

1,5% podatku nie przekaże ten, kto go nie płaci albo nie wpisze takiej dyspozycji do swojego zeznania podatkowego. Jest to 1,5% z podatku PIT (od osób fizycznych), więc nie mogą go przekazać spółki, które rozliczają podatek dochodowy od osób prawnych CIT.

Ile można dostać z 1,5% podatku?

Beneficjentami 1,5% podatku są OPP. Każda z nich dostanie tyle, ile wskaże podatnik w swoim pit-37 lub pit-36 itd. 1 114 mln zł– tyle w 2022 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) z rozliczenia 1 procenta PIT za 2021 r.

Tu możesz pobrać oświadczenie podatkowe PIT-OP
Przejdź do góry