Wczoraj i dzisiaj

Historia

Górnośląska Fundacja Onkologiczna jest instytucją, która wspiera finansowo Gliwicki Oddział Narodowego Instytutu Onkologii, przyczyniając się do wdrażania projektów bezpośrednio wspierających Pacjentów i programów edukacyjnych szerzących szeroko pojętą profilaktykę antynowotworową.

Górnośląska Fundacja Onkologiczna działa na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Pierwsze plany jej założenia, wynikające z naglących potrzeb wspierania personelu medycznego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach (obecnie: Narodowy Instytut Onkologii) oraz jego Pacjentów, pojawiły się na początku lat 90.

Duża grupa ludzi dobrej woli, w tym lekarze, naukowcy, prawnicy oraz osoby prywatne, zapragnęła stworzyć instytucję, która będzie wspierać finansowo Gliwicki Oddział Narodowego Instytutu Onkologii, przyczyniając się tym samym do rozwoju systemu badań i opieki zdrowotnej oraz wdrażania programów edukacyjnych. Nasze marzenia spełniły się w dniu 16 marca 1993 r., kiedy wspólnymi siłami udało się rozpocząć działania w ramach Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej.

Przez wszystkie te lata z myślą o Instytucie Onkologii i jego ciężko chorych Pacjentach, udało nam się zainicjować wiele ciekawych projektów naukowych, informacyjnych czy wydawniczych, których celem jest polepszenie skuteczności leczenia przeciwnowotworowego oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie ogólnopojętej onkologii.

W naszej ocenie zagadnienia profilaktyki chorób nowotworowych oraz empatyczne podejście do osób z problemami nowotworowymi są w dzisiejszych czasach absolutnie kluczowe. W trudnych chwilach choroby, poza opieką, wsparciem ciepłym słowem i gestem oraz zapewnieniem najlepszych możliwych warunków leczenia, ważne są także środki, które zapewniają płynność i skuteczność podejmowanych działań terapeutycznych.

Wiele osób przez ostatnie lata zaufało nam, przekazując na rzecz naszej Fundacji darowizny czy 1% podatku. Obecnie, aby cokolwiek osiągnąć w niezwykle trudnej materii, jaką jest skuteczne wspieranie Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, potrzebne jest kolektywne działanie, chęć dzielenia się dobrem i olbrzymie pokłady nadziei.

Dziękując za Państwa zaufanie, gorąco zachęcamy do dalszej wspólnej pracy na rzecz lepszej przyszłości.

Pamiętajmy – dobroć się dodaje.

Znak fundacji

Właściwe wyróżnianie się w dzisiejszym świecie jest czymś bardzo ważnym. Każdy chce się wyróżniać. Także i my. Od samego początku naszej historii działaliśmy używając rozpoznawanego słowno-graficznej ekspresji służącej do identyfikacji naszej marki. Nasz znak był i jest utrzymany w kolorze zielonym. Dlaczego? Kolor zielony to kolor wolności, uzdrowienia i nadziei. Widzimy głęboki sens działania pod znakiem. Pierwotnie nasze działania symbolizował słowno graficzny znak.
Z czasem wzrastało w nas przekonanie, że naszemu zielonemu znaczkowi brakuje jakiejś lekkości, przejrzystości i dostosowania do stylistyki obecnych znaków. Wszystkie szanujące się inicjatywy zmieniały w swojej historii swoje słowno-graficzne znaki. Nam też czegoś brakowało. Czegoś wydawało nam się znaczącego. Logo to przecież nośnik ważnych informacji o tym kim jesteśmy, jakie przyświecają nam cele. W naszej ocenie nasz znak słowno-graficzny powinien uchwycić nasze motto działania, prezentowane wartości. Dlatego w 2019 r. Zarząd Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej po przeprowadzeniu konkursu podjął decyzję i dokonał wyboru aktualnego logo.
od 1993 do 2019 rokuod 2019 roku do teraz
Serce koloru zielonego będące estetycznym splotem liter G, F, O stało się znakiem rozpoznawczym naszego działania w świecie. Zielone serce stanowi dla nas symbol dobra, które w naszej ocenie winno być przekazywane innym, tzn. potrzebującym Pacjentom onkologicznym i Ich bliskim. Świadczone dobro zostaje już z nami na zawsze, łącząc się z sumą dobrych czynów podjętych przez ludzi dobrej woli, dla których los innych nie jest obojętny.

Władze Fundacji

Niesienie pomocy to jedno. Ale ktoś musi jeszcze pilnować, żeby miało to ręce i nogi. Za to właśnie odpowiadają władze Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej.

Sprawy bardziej przyziemne stanowią domenę Zarządu. To on kieruje pracami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd dba także o majątek naszej organizacji. Główne kierunki, w jakich mamy podążać, wytycza Rada Fundacji. Ona też wskazuje priorytety w bieżącej działalności. Propaguje w otoczeniu zewnętrznym cele, które nam przyświecają. Nadzoruje bieżące funkcjonowanie fundacji.

Zarząd Fundacji

dr n. med. Elżbieta Wojarska-Tręda – Prezes Zarządu
dr n. med. Magdalena Stankiewicz – V-ce Prezes Zarządu

Rada Fundacji

dr hab. n. med. Michał Jarząb – Przewodniczący Fundacji
dr hab. n. med. Jolanta Krajewska
dr n. med. Jacek Rogoliński
mgr Izabela Markowska-Kowa
mgr Anna Szymańska-Żytecka