GFO - Edukacja

Edukacja

Górnośląska Fundacja Onkologiczna działająca na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach swoich działań statutowych wspiera również działalność naukową. Do takich działań należą między innymi sympozja, wykłady oraz spotkania naukowe, tak ważne z punktu widzenia nieustannego podnoszenia kwalifikacji oraz zwiększania posiadanej wiedzy w wielu obszarach współczesnej medycyny.

Bakterie – towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, a może i jeszcze wcześniej. Ich znaczenie w naszym życiu zmieniało się w miarę rozwoju cywilizacji i technologii. Początkowo mikroorganizmy traktowane były tylko jako zarazki wywołujące chorobę, następnie odkryte jako bakterie jelitowe niezbędne do przyswajania witamin, aż do czasów obecnych, kiedy świadomi jesteśmy wzajemnej zależności egzystencji człowieka i jego mikrobioty.