GFO - Onkoharmonia

„Onkoharmonia: Specjalistyczne Poradnictwo Psychologiczne i Prozdrowotne dla Rodzin”

Dokumenty, które są do pobrania określają zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie pn.: „OnkoHarmonia: Specjalistyczne Poradnictwo Psychologiczne i Prozdrowotne dla Rodzin”.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

Projekt realizowany jest przez GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJĘ ONKOLOGICZNĄ NA RZECZ GLIWICKIEGO ODDZIAŁU NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO z siedzibą w 44-102 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13, KRS:0000179042; NIP:6311920964; REGON:271874298 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Rekrutacja

Działania przewidziane w projekcie realizowane będą na rzecz uczestników projektów wybranych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, który dostępny jest do pobrania w części „DO POBRANIA

Skontaktuj się z nami już dzisiaj!
Więcej informacji na stronie: www.fundacjaonkologiczna.pl
Zadzwoń lub wyślij maila: rekrutacja@fundacjaonkologiczna.pl
tel. +48 881 388 103 lub +48 693 45 18 72

Biuro projektu znajduje się w Gliwicach 44-102, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.