GFO - Onkoharmonia

„Onkoharmonia: Specjalistyczne Poradnictwo Psychologiczne i Prozdrowotne dla Rodzin”

Lista dokumentów do pobrania:
  1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (wersja PDF)
  2. FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKTU (wersja PDF), (wersja DOC)
  3. RODO (wersja PDF), (wersja DOC)