GFO - Onkoharmonia

Z czego można skorzystać?

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Głównym celem indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla rodzin doświadczających choroby nowotworowej jest zapewnienie wsparcia emocjonalnego oraz dostarczenie narzędzi i strategii radzenia sobie z wyzwaniami psychicznymi, które pojawiają się w związku z diagnozą, leczeniem oraz konsekwencjami choroby nowotworowej. Wsparcie to jest dostosowane zarówno do potrzeb osoby chorej, jak i członków jej rodziny.

Szczegółowy zakres zostanie zawsze dostosowany do potrzeb danej osoby. Poniżej podajemy przykładowe obszary:

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne, mające na celu zrozumienie indywidualnych trudności i uczuć osoby chorej oraz jej bliskich.
 • Pracę nad identyfikacją i przetwarzaniem uczuć takich jak strach, złość, żal czy poczucie winy.
 • Pomoc w zrozumieniu psychologicznych reakcji na chorobę, jak również w budowaniu strategii radzenia sobie z nimi.
 • Wsparcie w procesie akceptacji nowej sytuacji, przetwarzaniu straty zdrowia lub zmienionego obrazu siebie oraz rodziny.
 • Doradztwo w zakresie komunikacji w rodzinie, pomagając w zrozumieniu i wyrażeniu uczuć oraz potrzeb wobec siebie nawzajem.
 • Wsparcie w zakresie komunikowania o diagnozie, leczeniu rodzinie lub w pracy.

PORADNICTWO PROZDROWOTNE

Cel poradnictwa prozdrowotnego jest dostarczenie wsparcia, narzędzi oraz informacji niezbędnych rodzinom w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi, fizycznymi i społecznymi wynikającymi z diagnozy, leczenia i konsekwencji choroby nowotworowej.

Zakres wsparcia:

1. Poradnictwo żywieniowe:

  • Indywidualne planowanie diety: opracowywanie spersonalizowanych planów żywieniowych dostosowanych do aktualnej sytuacji zdrowotnej pacjenta i rodziny.
  • Wsparcie w łagodzeniu skutków ubocznych leczenia: dostarczanie informacji na temat żywności, która może pomóc w minimalizowaniu skutków ubocznych terapii.
  • Edukacja zdrowotna: uświadamianie pacjentów na temat roli odpowiedniego żywienia w procesie rekonwalescencji

2. Poradnictwo w dziedzinie rehabilitacji i fizjoterapii:

  • Profilaktyka zaburzeń narządu ruchu i prehabilitacja: jak przygotować się do leczenia onkologicznego poprzez profilaktykę i prehabilitację.
  • Bezpieczna aktywność ruchowa w trakcie i po leczeniu onkologicznym: wskazówki dotyczące bezpiecznych form aktywności fizycznej podczas i po leczeniu onkologicznym.
  • Poradnictwo w ergonomii codziennych czynności: jak organizować przestrzeń domową i miejsce pracy z uwzględnieniem ergonomii, unikając zaburzeń związanych z ruchem.
  • Skorzystanie z fizjoterapii – kiedy i gdzie szukać pomocy: wskazówki dotyczące momentu, w którym warto skorzystać z fizjoterapii oraz jak znaleźć odpowiedniego specjalistę.

3. Poradnictwo dotyczące technik relaksacyjnych, ćwiczeń oddechowych, praktyk Mindfulness i uważności:

  • Nauczanie technik relaksacyjnych: dostarczanie narzędzi do skutecznego radzenia sobie ze stresem i napięciem.
  • Programy ćwiczeń oddechowych: opracowywanie ćwiczeń oddechowych, które pomagają w poprawie zdolności oddechowych i redukcji stanów lękowych.
  • Praktyki Mindfulness i Uważności: wprowadzanie praktyk mindfulness do codziennego życia pacjenta, wspierając równowagę psychiczną i emocjonalną.

4.  Poradnictwo zdrowotne – coaching:

  • Diagnoza sytuacji zdrowotnej i zawodowej: analiza obecnej sytuacji związanej z chorobą i powrotem do pracy.
  • Celowanie w nowe perspektywy: określenie konkretnych celów związanych z powrotem do aktywności zawodowej lub zmiany zawodowej.
  • Plan działania reintegracyjnego: opracowanie planu kroków wspierających powrót do pracy po okresie choroby.
  • Przezwyciężanie barier zawodowych: identyfikacja i pokonywanie przeszkód w środowisku zawodowym związanych z chorobą.
  • Rozwój umiejętności zawodowych: rozwijanie umiejętności potrzebnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy po leczeniu,
  • Przygotowanie do Nowych Zadań: pomoc w dostosowaniu do zmian w miejscu pracy i przygotowanie do nowych wyzwań.

5.  Poradnictwo zdrowotne – arteterapia:

  • Wsparcie emocjonalne poprzez sztukę: jak wykorzystać sztukę do rozwijania zdolności wyrażania emocji i radzenia sobie z trudnościami związanymi z leczeniem onkologicznym.
  • Arteterapia w Leczeniu Onkologicznym: oferowanie technik arteterapeutycznych jako narzędzia wspomagającego proces leczenia oraz poprawy jakości życia.
  • Twórcze Wyrażanie Siebie: twórcze wyrażanie siebie jako środka przekazu uczuć i myśli związanych z chorobą.
  • Indywidualne Sesje i Grupowe Warsztaty: organizowanie zarówno indywidualnych sesji arteterapeutycznych, jak i grupowych warsztatów, dostosowanych do potrzeb pacjentów.
  • Wsparcie w przejściach życiowych poprzez sztukę: pomoc w odnalezieniu sensu w trudnych momentach oraz zrozumieniu zmian życiowych poprzez procesy twórcze.
  • Integracja arteterapii z innymi formami pomocy: wspieranie pacjentów w integracji sztuki z innymi formami terapii i poradnictwa zdrowotnego.

6.  Wsparcie Duchowe:

  • Odnalezienie sensu w trudnościach: pomoc w poszukiwaniu głębszego znaczenia trudności związanych z chorobą onkologiczną. Oferowanie przestrzeni do refleksji nad sensownością doświadczeń życiowych.
  • Wzmacnianie relacji z wartościami i przekonaniami: pomaganie w identyfikacji i zdefiniowaniu osobistych wartości i przekonań. Tworzenie spójności pomiędzy wartościami a codziennymi wyborami życiowymi.
  • Rozwijanie życiowego znaczenia: wspieranie procesu szukania głębszego sensu i celu życia w obliczu trudności. Ułatwianie odkrywania wartościowych aspektów swojego życia.
  • Umacnianie spokoju i pokoju wewnętrznego: współpraca z terapeutą duchowym, ułatwianie nawiązywania relacji z instytucjami duchowymi, zgodnie z życzeniem klienta.

7. Indywidualne podejście dostosowane do specyficznych potrzeb każdej osoby:

Oprócz opisanych wcześniej obszarów wsparcia, istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnego podejścia dostosowanego do specyficznych potrzeb każdej osoby. W ramach tego podejścia, poradnictwo może obejmować dodatkowe obszary, które są istotne dla klienta, ale nie zostały szczegółowo opisane powyżej. To elastyczne podejście umożliwia dostosowanie wsparcia do unikalnych wymagań i sytuacji każdego klienta, aby zapewnić kompleksową pomoc w procesie przystosowania się do zmian związanych z chorobą onkologiczną i powrotem do aktywnego życia zawodowego.