8. Korzystanie z Witryny i Prawa autorskie

Użytkownik może uzyskiwać dostęp, przeglądać i drukować kopie Materiałów zawartych w niechronionych hasłem częściach Witryny, o ile przestrzega niniejszych Warunków oraz:

  • Użytkownik korzysta z Materiałów w celach informacyjnych i wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku.
  • Wszystkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności są przechowywane w Materiale.
  • Użytkownik nie może modyfikować, powielać, wyświetlać, rozpowszechniać Materiałów ani wykonywać ich do użytku publicznego bez uprzedniej zgody Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej.