§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Serwisy Internetowe Administratora mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje i zachęca, by po przejściu na innej strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
  2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione:
    • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
    • Certyfikat SSL.
  3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności w sprawach związanych z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, Użytkownik powinien kontaktować się z Administratorem przy zastosowaniu następujących danych kontaktowych:
    • adres poczty tradycyjnej: Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13, 44-102 Gliwice, Polska, adres poczty elektronicznej: biuro@fundacjaonkologiczna.pl