Kiedy i gdzie składać PIT-OP?

PIT-OP jest oświadczeniem w sprawie przekazania 1,5% z należnego rocznego podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, takiej jak Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

PIT-OP składają osoby, których roczne rozliczenie podatku sporządza ZUS. Pomimo, że podatnik – emeryt lub rencista – sam nie rozlicza swojego, należnego, rocznego podatku nadal ma możliwość zdecydowania na co przeznaczone zostanie 1,5% jego podatku.

Temu służy oświadczenie PIT-OP, w którym podatnik wskazuje np. Górnośląską Fundację Onkologiczną przez wpisanie jej numeru KRS. W załączonym poniżej formularzu nasz numer wpisuje się automatycznie.

Podatnik może również wyrazić zgodę na podanie organizacji pożytku publicznego swoich danych osobowych – celem poinformowania jej o tym, kto przekazał na jej rzecz 1,5% podatku.

PIT-OP przekazać można do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, zarówno pod postacią tradycyjnego papierowego formularza dostarczając osobiście bądź wysyłając deklarację pocztą jak i w formie cyfrowej przez internet.

Nie należy przekazywać PIT-OP do organów ZUS.