1. Definicje rejestracji

  • „Zarejestrowany Użytkownik” to osoba, która zgodnie z Regulaminem zarejestrowała się w celu korzystania z usługi w naszym Serwisie i serwisów wykorzystywanych do obsługi funkcjonalności Serwisu GFO.
  • „Treści Użytkownika” to wszelkie treści przesłane do Zarejestrowanych Użytkowników, w tym imiona i nazwiska, obrazy, zdjęcia, klipy wideo, informacje biograficzne, teksty, logotypy, znaki oraz wszelkie inne informacje i materiały.
  • „Ty”, „Twój”, „Ciebie”, „Twoje”, „Twojego”, „Wasz”, „Waszego”, oznacza osobę (osoby) uzyskującą dostęp do Witryny.
  • „My”, „Nas” i „Nasz” oznaczają Górnośląską Fundację Onkologiczną.
  • „Materiał” oznacza wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, linki, klipy wideo, kod programistyczny lub inne materiały opublikowane, zawarte lub dostępne w Witrynie.
  • „Warunki rejestracji” oznaczają warunki określone poniżej.