13. Prawo

Niniejszy Regulamin podlega prawu angielskiemu, a wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub korzystania z Witryny przez użytkownika podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.