6. Korzystanie z treści i materiałów informacyjnych GFO

  • Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich dodatkowych zasad, które mogą mieć zastosowanie do publikowanych Materiałów informacyjnych.
  • Zarejestrowany Użytkownik bez pisemnej zgodny GFO nie może rozpowszechniać całości bądź fragmentów publikowanych Materiałów informacyjnych.
  • GFO nie bierze żadnej odpowiedzialności, że publikowane przez nas Materiały informacyjne nie będą się wyświetlać lub będą się niewłaściwie wyświetlać na Twoich urządzenia informatycznych i elektronicznych.