5. Przesyłanie treści za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji MailChimp

 • Jako Zarejestrowany Użytkownik masz dostęp do Materiałów dystrybuowanych za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji MailChimp.
 • Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje Materiał informacyjny na podany przy rejestracji i zweryfikowany adres email.
 • Do każdej wiadomości dołączona jest klauzula umożliwiająca rezygnację z otrzymywania kolejnych Materiałów reklamowych w aktualnej i przyszłych sesjach.
 • W przypadku rezygnacji Zarejestrowanego Użytkownika otrzymywania kolejnych Materiałów informacyjnych jego adres staje się nieaktywny w zewnętrznej aplikacji MailChimp.
 • Użytkownik ma prawo do ponownego włączenia aktywacji swojego adresu email i tym samym powrocie do otrzymywania Materiałów informacyjnych. W tym celu należy wysłać wiadomość email na adres biuletyn@fundacjaonkologiczna.pl z prośbą o odblokowania adresu i wznowienie wysyłania Materiałów informacyjnych.
 • W przypadku braku rezygnacji i zakończeniu kampanii wysyłania Materiałów informacyjnych, w kolejnym cyklu dystrybucji Materiałów informacyjnych z automatu takie Materiały informacyjne będą dostarczana na adres email Zarejestrowanego Użytkownika.
 • GFO gwarantuje, że jego Treści:
  • nie naruszają żadnych praw autorskich, znaków towarowych, praw do prywatności/poufności, wizerunku ani innych praw własności intelektualnej ani innych praw jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.
  • nie zawierają złośliwego kodu, wirusów ani innych szkodliwych programów lub materiałów.
  • nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa, statutów, rozporządzeń, zasad ani przepisów.
  • nie zawierają żadnych treści powszechnie uznanych za wulgarne i niezgodne z obowiązującym prawem dystrybucji i publikacji treści.
  • nie naruszają żadnych praw osób trzecich, oraz w żaden sposób nie naruszają ich prawa do prywatności dobrego imienia, jak i również i dóbr osobistych,
  • nie naruszają żadnych tajemnic Fundacji/Organizacji/Firmy, Państwa.