1. Definicje

  • „GFO” oznacza Górnośląską Fundację Onkologiczna wspierającą finansowo Gliwicki Oddział Narodowego Instytutu Onkologii. Jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną pod numerem 0000179042, z siedzibą pod adresem 44-102 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13
  • „Witryna”/”Strona internetowa” oznacza www.fundacjaonkologiczna.pl lub dowolną inną stronę internetową będącą własnością lub kontrolowaną przez Górnośląską Fundację Onkologiczną, na podstawie której utworzono link do nich.
  • „Platform mediów społecznościowych” oznacza platformy internetowe, które umożliwiają interakcję miedzy użytkownikami poprzez udostępnianie, tworzenie, i wymianę informacji, pomysłów, zdjęć, filmów i innych treści.
  • „Ty”, „Twój”, „Ciebie”, „Twoje”, „Twojego”, „Wasz”, „Waszego”, oznacza osobę (osoby) uzyskującą dostęp do Witryny.
  • „My”, „Nas” i „Nasz” oznaczają Górnośląską Fundację Onkologiczną.
  • „Materiał” oznacza wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, linki, pliki video, kod programistyczny lub inne materiały opublikowane, zawarte lub dostępne w Witrynie.
  • „Newsletter/Biuletyn” oznacza rodzaj informacji prasowej, która anonsuje istotne wiadomości i nowinki z życia danej organizacji lub też informacje o nadchodzących promocjach i wyprzedażach, lub jest częścią jakieś akcji informacyjne/kampanii informacyjnej.
  • „Warunki” oznaczają warunki określone poniżej.