2. Zmiany regulaminu

GFO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Prosimy o regularne sprawdzanie, ponieważ zmienione Warunki będą miały zastosowanie do dalszego korzystania z Witryny. Niektóre postanowienia mogą zostać rozszerzone lub zastąpione wyraźnie wskazanymi informacjami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach Witryny.