3. Kontaktowanie się z nami w sprawie naszego Regulaminu

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do niniejszego Regulaminu, wyślij wiadomość e-mail na adres kontakt@fundacjaonkologiczna.pl lub napisz do nas na adres: 44-102 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13