W imieniu Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej działającej na rzecz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie z

promieNIOtwórczością 
w dniu 10.11.2023 o godz. 11:00
w Gliwickim Oddziale Narodowego Instytutu Onkologii

125 lat temu Maria Skłodowska-Curie odkryła dwa pierwiastki promieniotwórcze – polon i rad – oraz nazwała zjawisko zaobserwowane przez Henri Becquerela promieniotwórczością lub inaczej radioaktywnością.

Chcemy uczcić rocznicę tego wydarzenia, oddać hołd wybitnej uczonej oraz rozpowszechnić wiedzę na temat zjawiska promieniotwórczości.

Zaprosiliśmy wyjątkowych gości do wygłoszenia interesujących prelekcji, którzy przybliżą odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie, ukażą zjawisko radioaktywności z innych punktów widzenia oraz przedstawią jak współczesna medycyna, a zwłaszcza onkologia wykorzystuje odkrycia sprzed 125 lat.

Mamy nadzieję, że w Państwa obecności, rozświetlimy promieNIOtwórczością salę wykładową w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Niniejszym zapraszamy Państwa na to doniosłe wydarzenie.

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji w relacji na żywo. Link do KONFERENCJI