W imieniu Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej, działającej na rzecz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, serdecznie zapraszamy Państwa na wystawę oraz towarzyszącą jej dyskusję panelową

NOWOTWÓRCZOŚĆ – na styku nauki i sztuki
w dniu 7.11.2023 o godz. 10:00
w Gliwickim Oddziale Narodowego Instytutu Onkologii

Ta wyjątkowa dwuformatowa wystawa prezentować będzie mikroskopowe zdjęcia komórek nowotworowych wykonane przez naukowców Instytutu oraz prace wybitnego biologa, wieloletniego pracownika Instytutu, których inspiracją były obrazy widziane przez okular mikroskopu.

Pragniemy, aby towarzysząca wystawie dyskusja, wymiana opinii oraz poglądów na naukę i sztukę pomogła wskazać, w jaki sposób wykorzystać sztukę do komunikowania nauki. Czy uzupełnienie warstwy wizualnej choroby nowotworowej może wspomóc chorego, jego bliskich i inne osoby w otoczeniu w procesie leczenia onkologicznego?

Mamy nadzieję, że połączenie dwóch, pozornie odległych światów przyczyni się do zmiany postrzegania choroby, pacjentów w chorobie oraz oswajania osób zdrowych z onkologią.

Organizatorem projektu jest Górnośląska Fundacja Onkologiczna, wspierająca Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, który jest współautorem wystawy.

Zachęcamy do odwiedzenia dedykowanej strony PROJEKTU

Program konferencji do pobrania

Odwiedź nas na Facebook`u i Instagramie